วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล ผกก.สภ.ชะอำ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าย
และคอยสอดส่องดูแล รักษาความปลอดภัยให้แก่บุตรหลาน ที่ได้มาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

 

 
     

 

 

 

 

   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี