วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พันตำรวจเอกมนตรี  ด้วงปรึกษา          รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
พันตำรวจเอกไพรัตน์  ไพพรรณรัตน์     รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
พันตำรวจเอกภคิน  ศิวเมธากุล     ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ
พันตำรวจโทไพทูล  พรมเขียน    รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรชะอำ
พันตำรวจโทยุทธนา  รัตนพันธ์   รองผู้กำกับการงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำ
ร้อยตำรวจโทหญิง พัชราภรณ์   บุญเพ็ง     รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำ,ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
ให้การต้อนรับ ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ
ได้มาเยี่ยมและขอบคุณตำรวจของสถานีตำรวจภูธรชะอำ ที่ได้ดูแลนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียที่มาประสบอุบัติเหตุ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส  ซึ่งพันตำรวจเอกภคิน  ศิวเมธากุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ
ได้แจ้งให้ฯพณฯท่านทราบถึงความพร้อมและความเข้าใจของข้าราชการตำรวจในสังกัด
ที่ต้องปฏิบัติต่อประเพณีของแต่ละประเทศ แต่ละศาสนา และทางฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ

พันตำรวจเอกภคิน  ศิวเมธากุล     ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ ให้การต้อนรับ
ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กล่าวทักทาย

ร้อยตำรวจโทหญิง พัชราภรณ์   บุญเพ็ง     รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำ,ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
กล่าวแนะนำผู้บังคับบัญชาในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

ร้อยตำรวจโทหญิง พัชราภรณ์   บุญเพ็ง   รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำ,ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
กล่าวแนะนำผู้บังคับบัญชาในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำที่ให้การช่วยเหลือ
ชาวอินโดนีเซียที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ

ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ

ฯพณฯท่าน H.E.Mr.Ahmad  Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมและกล่าวทักทายภายในห้อง One Stop Service

ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรชะอำ

 

 

 
     

 

 

 

 

   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี