วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดโครงการศิลปากรอาสา
เพื่อมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมี รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดี เพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“กฎหมายเบื้องต้นที่ควรทราบและแนวทางการใช้ชีวิตให้ปราศจากภยันอันตรายต่างๆ”
โดย พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ
ณ ห้องบรรยาย ร.2302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 2 หลังจากนั้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 “ต้นไม้มีคุณค่า ร่วมรักษาและฟื้นฟู” จำนวน 60 คน
เดินทางไปใส่ปุ๋ยต้นจัน ต้นเหลืองปรีดียาธร และต้นชัยพฤกษ์ บริเวณแนวเส้นทางจักรยาน
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 “รู้ไว้ใช่ว่า” จำนวน 40 คน เดินทางโดยรถรางเพื่อไปหอพักเอกชน
และชุมชนหนองโสนและดอนมะกอก เพื่อแจกสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์คนในชุมชน

 

 

 

 
     

 

 

 

 

   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี