พิธีมอบใบประกาศนียบัตร D.A.R.E.

เทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชะอำ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
( D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ) ประจำปี 2560 พบมีนักเรียนจบหลักสูตรกว่า400คน
เมื่อเวลา13.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ จ.เพชรบุรี นายอภินันท์ พรสมบูรณ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ประจำปี 2560 และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรแดร์ (D.A.R.E.) โดยมีนส. นิภาพร กฤษณะเศรณี ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ ที่ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร แดร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ครูแดร์ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับ โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ( D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ) ประจำปี 2560 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการ การป้องกันนำหน้าการปราบปราม และมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดยใช้หลักปรัชญาการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
โดยลักษณะของโครงการ( D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ) ได้มีข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
( D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ) เข้าทำการฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งทางเทศบาลเมืองชะอำได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกสอนดังกล่าว เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด และยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาที่ได้ผลในระยะยาว และเป็นรูปประธรรมอย่างชัดเจน ให้เยาว์ชนมีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจ ที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้
ในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
( D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ) ประจำปี 2560 ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง จำนวนกว่า 400 คน จากนั้นประธานในพิธี
ได้มอบของรางวัลและของขวัญ ให้แก่นักเรียนที่เข้าประกวดภาพวาดระบายสีดีเด่น และ เขียนเรียงความดีเด่น โดยมีตัวแทนนักเรียน ชาย หญิง
ออกมากล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ชะอำ และ เทศบาลเมืองชะอำที่ ให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ให้แก่เด็กนักเรียนตลอดมา อีกด้วย

 
     

 

 

 

 

   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี