วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พ.ต.อ.วิศาล พันธุ์มณี รรท.ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี ในโครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ที่มีการเรียนตั้งแต่
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จ.เพชรบุรี

 

 
     

 

 

 

 

   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี