ประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หลักสูตรพลร่ม รุ่นที่ ๒๑๙

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หลักสูตรพลร่ม รุ่นที่ ๒๑๙

ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

และได้มอบประกาศนียบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่ได้คะแนนสูงสุด

ในแต่ละด้านของการฝึกเพื่อเป็นเกียรติต่อตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป

 

 
     

 

 

 

 

   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี