การคมนาคม


ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านตำบลดอนขุนห้วย ตำบลเขาใหญ่ ตำบลชะอำ  ไปติดต่อเขตอำเภอหัวหิน ถนนเพชรเกษม    เขตติดต่อท่ายาง  ถึงเขตติดต่ออำเภอหัวหิน   ถนนสายบายพาส-ปราณบุรีถนนคันกั้นน้ำเค็ม สายหาดเจ้า-ปึกเตียน ผ่านพื้นที่ตำบลบางเก่า ตำบลหนองศาลา ตำบลชะอำการเดินทางโดยรถไฟ อำเภอชะอำมีเส้นทางรถไฟผ่านตอนกลางของอำเภอ มีสถานีรถไฟบ้านชะอำ  ที่ตำบลชะอำ และสถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ ตำบลห้วยทรายเหนือ

แผนที่

ท่านสามารถดูแผนที่ได้จาก Google maps ด้านล่างนี้

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี