การติดต่อสถานีตำรวจภูธรชะอำ

ตั้งอยู่เลขที่   ๓๕ ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : ๐๓๒-๔๗๑๓๒๑

โทรสาร : ๐๓๒-๔๗๑๓๒๓

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี