สถานีตำรวจภูธรชะอำ

 

ตั้งอยู่เลขที่   ๓๕ ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ลักษณะที่ตั้ง
อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร
สถานีตำรวจภูธรชะอำ ห่างจากถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตก  ๔๐๐ เมตร
ใกล้เทศบาลเมืองชะอำ,ที่ว่าการอำเภอชะอำ และที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ
มีเนื้อที่ประมาณ ๖๖๐.๖๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๑๒,๘๘๘.๗๕ ไร่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
สภ.หนองจอก สภ.หัวหิน ทะเล สภ.ท่าไม้รวก
สภ.ท่ายาง      

รับผิดชอบทั้งหมด 9 ตำบล

ตำบลชะอำ,ตำบลบางเก่า,ตำบลหนองศาลา,ตำบลนายาง

ตำบลดอนขุนห้วย,ตำบลเขาใหญ่,ตำบลห้วยทรายเหนือ

ตำบลสามพระยา,ตำบลไร่ใหม่พัฒนา

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี